Devlet-Altı Birimlerin İnşa Süreci Bölgeselleşme ve Federalleşme

Bir coğrafyayla özdeşleşen ve tarihi bir geçmişe sahip olan kimliklerin aynı devlet çatısı altında tutulması uzun süredir devletli sistemin gündeminde yer almaktadır. Devletler bölünme tehdidinin üstesinden gelmek amacıyla bu konuyu ele alırken, kimlik dinamiği üstünden yükselen bölgesel aktörlerin konuya ilgisinin esas odağıysa kimliğin başat rol oynadığı bölgesel realiteyi korumak olmuştur. Bölgesel temelli çok sayıda kimliğin şekillendirdiği ülkelerde adı geçen her iki tarafın kaygılarını yatıştıracak çözüm, tüm ülke topraklarında politik özerkliğin kurulduğu bölgesel bir sistemi veya eşit ortaklardan oluştuğu varsayılan federalizmin kurulması şeklinde gerçekleşmiştir.

Bölgeli devlet ilk olarak 2. Dünya Savaşı sonrası İtalya’da gündeme gelmiş, savaş sonrası yıkılan siyasal birliği tekrar kurmak için İtalya dünyanın ilk bölgeli sistemini kurmuştur.  İtalya gibi farklı kimliklerden kaynaklı talepleri uzun süren bastıran İspanya ise demokratikleşme süreci ile 1980’lerin başında bölgeli devlet hüviyetini elde eden ikinci devlet olmuştur. Her iki ülkenin ardından Fransa’nın başlattığı bölgelere daha fazla yetki devri ise idari alanın sınırlarını aşamadığı için bölgeli devletle sonuçlanmamış, 1990’ların sonunda Britanya’da buna benzer bir deneyim de İngiltere’deki başarısız bir referandumun ardından rafa kaldırılmıştır.

Raporun Tamamına Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz