Künye

MİSYONUMUZ

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 2011 yılı Ocak ayında Diyarbakır'da kuruldu. Yeni bir araştırma şirketi olarak kurulan SAMER'in bölgede önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Şirketimiz yapacağı bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen verileri;

-Toplumsal sorunların çözüm organlarına taşımak.

- Elde ettiği sonuçları doğrudan kamuoyu ile paylaşmak.

- Bölgede faaliyet yürüten STK'lar,Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Ticari Kurumlar ile ortak araştırma projeleri yapmak

- Yine tüm bu kurumlarla ortak ve bağımsız olarak toplumda “ortak aklın” oluşumuna katkı sunmak.

- Her türlü panel, konferans. çalıştay vb. faaliyetler düzenlemek

VİZYONUMUZ

Sosyal, Siyasal, Ekonomik, Kültürel, Toplumsal Cinsiyet vb. başlıklar altındaki sorunların tespiti ve çözümü doğrultusunda bilimsel araştırmalar ve düşünce üretimleri ile tanınan, tercih edilen ve referans alınan bir merkez olmak…