Hedeflerimiz

*Başta bölge illeri olmak üzere Türkiye genelinde yürüteceği çalışmalarla: Sosyal, Siyasal, Ekonomik, Kültürel, Toplumsal Cinsiyet vb. sorunların tespitinde rol almak, çözümler üretmek.
 

* Bilimsel araştırmalar sonucu elde edilecek verilerin analiz ve değerlendirmesini  yapmak, üretilen bilgiyi panel, seminer, konferans, çalıştay vb. etkinlikler yoluyla  ilgili kuruluşlara ya da kamuoyuna sunmak.
 

*Toplumda insan hakları, uzlaşma kültürü ve kültürel çoğulculuğun içselleşmesi ve   demokratik dönüşümün sağlanabilmesi için araştırma ve analizler yapmak; elde    edilen verileri projelendirerek ilgililere ve kamuoyuna iletmek
 

*Kamusal alan çalışmaları olarak bilinen ve ilgili kurum-kuruluşlarca yürütülen faaliyetlerde açıklık-saydamlık ve denetlenebilirlik ilkelerinin yerleşmesine katkıda bulunmak
 

*Siyasal-sosyal-ekonomik-kültürel kararlarda sivil toplumun düşünce ve eğilimlerinin     olumlu ve etkin rol alabilmesi için katkıda bulunmak 

* Bölgesel sorunların tespit ve çözümüne dönük projelerde sivil toplum kurumlarıyla  İşbirliğini esas alan faaliyetlerde bulunmak
 

*Araştırma ve danışmanlık hizmetleri yoluyla kurumlara özel-özgün projeler geliştirmek. Sosyal, Siyasal, Ekonomik, Kültürel, Toplumsal Cinsiyet vb. başlıklar altında belirlediği konularda araştırmalar yürütmek.
 

*Doğru kararlar almayı sağlayacak eğilim ve istekleri zengin seçeneklere önüştürmek    
 

*Olanakları, bilimsel veriler ışığında elde edilmiş kararlarla, optimal düzeyde kullanmak