İlkelerimiz

*İnsan hakları ve demokratik değerleri tüm çalışmalarının odağına koymayı;

*Çalışmalarında ayrımcılığa karşı kesin tavırlı olmayı;

* Etnisite, din, dil, cinsiyet gibi tüm farklılıklara saygılı olmayı, farklı olanla iletişimde bulunmayı;

*Tüm çalışmalarında şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir konumda olmayı;

*Bütün toplumsal kesimlerce güven duyulan, güvenilir bir çalışma sistemini esas almayı;

* Veri ve bilgiyi esas almanın yanı sıra, bilimsel-teorik temelli, gerçekçi, uygulanabilir,  sistemli bir çalışma disiplinini benimser ve tüm bunları en temel ilkeler olarak kabul eder.