Siyasal ve Sosyal Araştırmalar

SAMER, siyasetin ve toplumun gündemindeki güncel konuları, alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında araştırma, raporlama ve analiz çalışmaları yapar.

- Barış Araştırmaları
- Anayasa Yapım Yöntem ve Süreçleri
- Çatışma Sonrası Toplumlar
- Ulus, Etnisite, Din
- Kürt Dili, Kültürü, Tarihi
- Kültürel ve Siyasal Kimlikler
- Siyasal ve Toplumsal Hareketler
- Feminizm ve Kadın Hareketi
- Çevre ve Ekoloji
- Aile, Yoksulluk, İşsizlik
- Medya
- Siyasal Kurumlar, Siyasi Partiler
- Demografi ve Toplumsal Mobilizasyon
- Gençlik ve Çocuk
- Sosyo-Ekonomik Yapı ve Değişim