Kamuoyu Araştırmaları

SAMER, toplumda toplumun değişik kesimlerinin merak edilen görüş, eğilim, talep ve beklentilerini öğrenmeye, ölçmeye ve analiz etmeye dönük araştırmalar yapıp raporlar hazırlar.

- Seçim Araştırmaları
- Memnuniyet Araştırmaları
- Gündem Araştırmaları
- Tarama Araştırmaları
- Kurum Anketleri