SURİÇİ ALİ PAŞA VE LALE BEY MAHALLELERİNDE BAŞLAYAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE İLİŞKİN GÖZLEM VE ARAŞTIRMA RAPORU

İlk yıkımın 2012 tarihinde gerçekleştiği, ancak tepkiler üzerine durdurulduğu belirtilen iki mahallede sürecin yeniden başlatılması ile açığa çıkan tartışmalara ve sorunlara ışık tutmak; yaşadıkları “yerinden edilme, göçertme ve  yıkım” uygulamalarının, son iki yıldır tüm Sur İçi’ni kapsayan güvenlik politikalarıyla ve Kürt sorunuyla ilişkisini sorgulayan mahalle sakinlerinin algı, eğilim ve taleplerini anlamak amacıyla gerçekleşen çalışma;  toplumsal barış ve huzura dair yeni risklerin bertaraf edilmesine katkı sunmayı;  sosyal, tarihsel, kültürel dokunun onarımı güç bir bozulma ve kırılma ile karşı karşıya kalmaması ve daha geç olmaması için farkındalık yaratmayı ummaktadır.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır:

 İlk bölüm; boşaltılacağı ve yıkılacağı duyurulan mahallelere yapılan ziyaretlerde edinilen izlenim, gözlem ve mahalle sakinlerinin beyanlarından oluşmaktadır.

İkinci Bölüm; SAMER’in 2013, 2015 ve 2016 tarihlerinde ilgili bölgede yaptığı saha araştırmalarının ortaya çıkardığı demografik verilerdeki sosyal, ekonomik, etnik ve kültürel pozisyonu ortaya koymaktadır. Bu bölüm aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine dayanarak ortaya çıkmış olan siyasal tercihleri söz konusu yapmaktadır.

Üçüncü bölüm ise İlgili mahalleler ve dahil oldukları Sur İçi’ne dair Hükümetin “Kentsel Dönüşüm” ve “Acele Kamulaştırma”  kararlarının içeriğini ve bu kararlara mahalle sakinleri adına muhatap olan TMMOB avukatlarının  Danıştay’a yaptığı itirazın özetini içermektedir. Başvuru dilekçesinin aslı ektedir.İlk yıkımın 2012 tarihinde gerçekleştiği, ancak tepkiler üzerine durdurulduğu belirtilen iki mahallede sürecin yeniden başlatılması ile açığa çıkan tartışmalara ve sorunlara ışık tutmak; yaşadıkları “yerinden edilme, göçertme ve  yıkım” uygulamalarının, son iki yıldır tüm Sur İçi’ni kapsayan güvenlik politikalarıyla ve Kürt sorunuyla ilişkisini sorgulayan mahalle sakinlerinin algı, eğilim ve taleplerini anlamak amacıyla gerçekleşen çalışma;  toplumsal barış ve huzura dair yeni risklerin bertaraf edilmesine katkı sunmayı;  sosyal, tarihsel, kültürel dokunun onarımı güç bir bozulma ve kırılma ile karşı karşıya kalmaması ve daha geç olmaması için farkındalık yaratmayı ummaktadır.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır:

 İlk bölüm; boşaltılacağı ve yıkılacağı duyurulan mahallelere yapılan ziyaretlerde edinilen izlenim, gözlem ve mahalle sakinlerinin beyanlarından oluşmaktadır.

İkinci Bölüm; SAMER’in 2013, 2015 ve 2016 tarihlerinde ilgili bölgede yaptığı saha araştırmalarının ortaya çıkardığı demografik verilerdeki sosyal, ekonomik, etnik ve kültürel pozisyonu ortaya koymaktadır. Bu bölüm aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine dayanarak ortaya çıkmış olan siyasal tercihleri söz konusu yapmaktadır.

Üçüncü bölüm ise İlgili mahalleler ve dahil oldukları Sur İçi’ne dair Hükümetin “Kentsel Dönüşüm” ve “Acele Kamulaştırma”  kararlarının içeriğini ve bu kararlara mahalle sakinleri adına muhatap olan TMMOB avukatlarının  Danıştay’a yaptığı itirazın özetini içermektedir.