SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN 8 KENTTEKİ NÜFUS VE SEÇMEN HAREKETLERİ


SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN 8 KENTTEKİ NÜFUS VE SEÇMEN HAREKETLERİ

 

 

SEÇMEN SAYISI  / SANDIĞA GİDENLER

7 HAZİRAN GENEL SEÇİMLERİ

1 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

16 NİSAN RAFERANDUMU

 
 

ŞIRNAK MERKEZ

46.706  /  41.514 ( Katılım oranı%88,88)

46.170  /  40.326 ( Katılım oranı % 86,33)

45.306  /  38.456  (Katılım oranı % 84,88)

 

CİZRE

66.175  /  62.829 ( Katılım oranı%94,94)

66.297  /  61.942 ( Katılım oranı % 93,43)

70.432  /  60.054 ( Katılım oranı % 85,27)

 

SILOPİ

59.317  /  56.386 (Katılım oranı %95,06)

59.393  /  55.500 ( Katılım oranı % 93,45)

64.904  /  58.846  ( Katılım oranı %87,58)

 

İDİL

35.098  /  30.815 ( Katılım oranı%87,80)

34.780  /  30.267  ( Katılım oranı %87,02)

36.712  /  28.457 (Katılım oranı % 77,51 )

 

SUR

69.397  /  62.161( Katılım oranı %89,57)

68.532  /  60.093 ( Katılım oranı % 87,69)

67.704  /  54.256 (Katılım oranı % 80,14 )

 

SİLVAN

47.676  /  43.180 ( Katılım oranı%90,57)

47.748  /  41.711 ( Katılım oranı % 87,36)

47.844  /  40.172(Katılım oranı  %  83,96)

 

NUSAYBİN

64.565  /  55.738( Katılım oranı %86,33)

65.158  /  56.170 ( Katılım oranı % 86,21)

59.012  /  45.023 ( Katılım oranı % 76,29)

 

YÜKSEKOVA

68.157  /  63.737 ( Katılım oranı%93,51)

69.331  /  62.710 ( Katılım oranı % 90,45)

69.660  /  56.003 ( Katılım oranı % 80,39)

 

 

 

 

 

 

 

NÜFUS

MERKEZLER

2015

2016

FARK

ŞIRNAK / MERKEZ

92206

82468

-9738

ŞIRNAK / CİZRE

131816

133908

2092

ŞIRNAK / SİLOPİ

121463

124060

2597

ŞIRNAK / İDİL

72946

73242

296

HAKKARİ / YÜKSEKOVA

118147

112826

-5321

MARDİN / NUSAYBİN

113594

102007

-11587

DİYARBAKIR /SUR

117698

116858

-840

DİYARBAKIR / SİLVAN

84841

84485

-356

 

 

16 Ağustos 2015 tarihinden sonra “Sokağa çıkma yasağı ve uzun süreli ablukaların yaşandığı 8 kentte” yaşanan nufüs ve seçmen hareketlerine ilişkin TUİK ve YSK verileri incelenmiştir.  Bu inceleme sonucu ortaya çıkan Yukarıda iki farklı tabloda,yerleşim yerlerinin yıllara göre  demografik değişimi ile birlikte seçmen sayılarında ki durum ve de seçime katılım oranları gösterilmiştir.

Buna göre ;

Şırnak Merkez de;

2015 Yılı  Nüfusu TÜİK Verilerine göre 92.206’dır. 2016 yılında ise Nüfus 82.468 olarak ölçülmüştür. Sayılar bize  iki yıl içerisinde Şırnak Merkez  nüfus oranında 9.738 kişilik  bir düşüş olduğunu, yani %10,5’den daha fazla dışarıya göç verdiğini göstermektedir.

Öte yandan, YSK verilerine göre Şırnak merkez de; 1 Kasım 2015 Genel/Milletvekili SeçimlerindeSeçmen sayısının 46.370 kişi olduğu,  bunların %86,33'ünün yani 40.326'sının Sandığa gidip oyunu kullandığı tespit edilmiştir.

16 Nisan Refarandum/Halkoylamasında ise Şırnak merkezde Seçmen sayısı  45.306 ( Bir önceki seçime göre 1.064 eksilme olduğu dikkat edilirse görülecektir.)  ve bunlardan sandığa gidenlerin oranı %84,88 olmuştur ( Bir önceki seçime göre % 1,45 oranında bir azalma olduğu görülmekte ) bu sayı ise 38.456 kişiye tekabül etmektedir.

TÜİK verilerine göre Şırnak merkez de 9.738 kişi kentten göç ederken;  seçmen sayısının 1.064 kişi eksilmiş olması dikkate değerdir.

 

Şırnak/Cizre de;

 TÜİK verilerine göre, 2015 Yılı  Nüfusü  131.816 olarak ölçülmüştür.  2016 yılında ise Cizre Nüfusunun 133.908 olduğu görülmektedir.Bu ise bize  iki yıl içerisinde nüfus oranında 2.092 kişilik bir artış olduğunu göstermektedir.

Öte taraftan YSK verilerine göre Şırnak/Cizre de; 1 Kasım 2015 Genel/Milletvekili Seçimlerinde Seçmen sayısı 66.297’dür. Bunların %93,43'ü yani 61,942'si Sandığa gidip oyunu kullanmıştır.

16 Nisan Refarandum/Halkoylamasında ise Şırnak/Cizre de Seçmen sayısı  70.432 ( Bir önceki seçime göre 4.135 artış  olduğu dikkat edilirse görülecektir.)  ve bunlardan sandığa gidenlerin oranı %85,27 olmuş ( Bir önceki seçime göre % 8,16 oranında  bir azalma olduğu görülmekte ) bu sayı ise 60.054 kişiye tekabül etmektedir.

 Ancak burada dikkat çeken şey nüfus artışı 2092 iken seçmen sayısının 4135 artmış olmasıdır.

 

Şırnak/Silopide;

 2015 Yılı  Nüfusu  121.463 iken  bu saynın 2016 yılında 124.060 olduğu görülmektedir.Bu ise bize  iki yıl içerisinde nüfus oranında 2.597 kişilik bir artış olduğunu göstermektedir.

Öte taraftan YSK verilerine göre Şırnak/Silopi  de,1 Kasım 2015 Genel/Milletvekili Seçimlerinde Seçmen sayısının  59.393 kişi olduğu bunların ise %93,45'i yani 55.500'ü Sandığa gidip oyunu kullandığı görülmektedir.

16 Nisan Refarandum/Halkoylamasında ise Şırnak/Silopide  Seçmen sayısı  64.904 ( Bir önceki seçime göre 5.511 artış  olduğu dikkat edilirse görülecektir.)  ve bunlardan sandığa gidenlerin oranı %87,58 olmuştur. ( Bir önceki seçime göre % 8,16oranında  bir azalma olduğu görülmekte ) bu sayı ise 58.846 kişiye tekabül etmektedir.

Burada dikkat çeken nokta,  Silopi’de Nüfus artışı 2597 iken, seçmen sayısındaki artışın 5511 olarak belirlenmiş olmasıdır.

 

Şırnak/İdil  de;

2015 Yılı  Nüfus oranı  72.946 ,  bu sayının  2016 yılında  73.242 olduğu görülmektedir.İki  yıl içerisinde nüfus oranında 296  kişilik bir artış olmuştur.

Öte taraftan Şırnak/İdil  de; 1 Kasım 2015 Genel/Milletvekili Seçimlerinde Seçmen sayısının  34.780 kişi olduğu, bunların %87,02'sinin yani 30.267'sinin Sandığa gidip oyunu kullandığı görülmektedir.

16 Nisan Refarandum/Halkoylamasında ise Şırnak/İdil de  Seçmen sayısı  36.712 ( Bir önceki seçime göre 1.932 artış  olduğu dikkat edilirse görülecektir.) YSK verisine göre sandığa gidenlerin oranı %77,51’dir. ( Bir önceki seçime göre % 9,51 oranında  bir azalma olduğu görülmekte ) bu sayı ise 28.457 kişiye tekabül etmektedir.

Yani; İdil’de nüfus 296 artarken seçmen sayısı 1932 kişi  artmıştır.

 

Hakkari/Yüksekova da;

2015 Yılı  Nüfus oranının  118.147 ,  bu sayının 2016 yılında ise 112.826 olduğu görülmektedir.Bu ise bize  iki yıl içerisinde nüfus oranında 5.321 kişilik bir azalma  olduğunu göstermektedir.

Öte taraftan YSK verilerine göre, Hakkari/Yüksekova da 1 Kasım 2015 Genel/Milletvekili Seçimlerinde Seçmen sayısının  69.331 kişi olduğu,  bunların ise %90,45'inin yani 62.710'ununSandığa gidip oyunu kullandığı gösterilmiştir.

16 Nisan Refarandum/Halkoylamasında ise Hakkari/Yüksekova da Seçmen sayısı  69.660 ( Bir önceki seçime göre 329 oranında artış  olduğu dikkat edilirse görülecektir.)  ve bunlardan sandığa gidenlerin oranı %80,39 olmuş ( Bir önceki seçime göre % 10,09 oranında  bir azalma olduğu görülmekte ) bu sayı ise 56.003 kişiye tekabül etmektedir.

Burada dikkat çeken yan, nüfus 5321 azalmış iken seçmen sayısının 329 artmış olmasıdır.

 

Mardin/Nusaybin  de;

 2015 Yılı  Nüfus oranı 113.594’dur. 2016 yılında ise nüfusun 102.007 olduğu görülmektedir.Bu ise bize  iki yıl içerisinde nüfus oranında  11.587 kişilik bir azalma olduğunu göstermektedir.

Öte taraftan Mardin/Nusaybin  de1 Kasım 2015 Genel/Milletvekili Seçimlerinde Seçmen sayısının  65.158 kişi olduğu bunların ise %86,21'i yani 56.170'inin Sandığa gidip oyunu kullandığı YSK verilerinde mevcuttur.

16 Nisan Refarandum/Halkoylamasında; Mardin/Nusaybin  de Seçmen sayısı  59.012 ( Bir önceki seçime göre 6.146 azalma olduğu dikkat edilirse görülecektir.)  ve bunlardan sandığa gidenlerin oranı %76,29 olmuştur. ( Bir önceki seçime göre % 9,92oranında  bir azalma olduğu görülmekte ) bu sayı ise 45.023 kişiye tekabül etmektedir.

Yani; Nusaybin’de nüfus 11.587 azalırken, seçmen sayısındaki azalış 6146 olarak belirlenmiştir.

 

Diyarbakır/Sur da;

2015 Yılı  Nüfus oranı  117.698’dir. 2016 yılında ise nüfus 16.858 olarak ölçülmüştür.Bu ise bize  iki yıl içerisinde nüfus oranında  840 kişilik bir azalma olduğunu göstermektedir.

Öte taraftan Diyarbakır/Sur da  1 Kasım 2015 Genel/Milletvekili Seçimlerinde Seçmen sayısının  68.532 kişi olduğu bunların ise %87,69'u yani 60.093'ü  Sandığa gidip oyunu kullandığı görülmüştür.

16 Nisan Refarandum/Halkoylamasında Diyarbakır/Sur da  Seçmen sayısı  67.704 ( Bir önceki seçime göre  828 azalma olduğu dikkat edilirse görülecektir.)  ve bunlardan sandığa gidenlerin oranı %80,14 olmuş ( Bir önceki seçime göre % 7,55 oranında  bir azalma olduğu görülmekte ) bu sayı ise 54.256  kişiye tekabül etmektedir.

 

Diyarbakır/Silvan da;

 2015 Yılı  Nüfus oranının  84.841,  bu sayının 2016 yılında ise 84.485 olduğu görülmektedir.Yani  iki yıl içerisinde nüfus oranında  356 kişilik bir azalma olduğunu görülmektedir.

Öte taraftan YSK verilerine göre  Diyarbakır/Silvan da;1 Kasım 2015 Genel/Milletvekili Seçimlerinde Seçmen sayısı  47.748 kişi.  Bunların  %87,36'sı yani 41.711  Sandığa gidip oyunu kullanmıştır.

16 Nisan Refarandum/Halkoylamasında Diyarbakır/Silvan da  Seçmen sayısı  47.844 ( Bir önceki seçime göre  96artma olduğu dikkat edilirse görülecektir.)  ve bunlardan sandığa gidenlerin oranı %83,96 olmuş ( Bir önceki seçime göre % 3,04 oranında  bir azalma olduğu görülmekte ) bu sayı ise 40.172 kişiye tekabül etmektedir.

Silvan’da nüfus 356 kişi azalırken seçmen sayısında96 kişinin arttığı görülmektedir.

 

 

 

 

BU RAPORU PAYLAŞ :

BU HABERE İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR :