İHRAÇLAR VE İHRAÇLA YAŞAMA DENEYİMLERİ DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

İHRAÇLAR VE İHRAÇLA YAŞAMA DENEYİMLERİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

 

GİRİŞ

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL ile birlikte ilk OHAL KHK’si; 23 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ üyelerinin kamudan temizlenmesi amacıyla yayınlandı. Bu tarihten sonra yayınlanan onlarca KHK ile birlikte FETÖ’cü olmakla suçlanmayan ve herhangi başka bir örgüt üyeliği tespit edilmemiş binlerce insan da kamudaki görevlerinden ihraç edilmişlerdir.

Haklarında bir suçlama ve karar bulunmayan insanların ihracı toplumsal bir yara açmıştır. İhraçlarla birlikte oluşan büyük mağduriyetler,  mağduriyetlerin giderilebilmesi için başvurulan tüm hukuki yolların kapanmış olması bu mağduriyetleri derinleştirerek büyütmektedir.

 

AMAÇ VE YÖNTEM
 

Bu çalışmayla amaçlanan, Diyarbakır özelinde ihraç edilmiş Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyelerin personellerinin ihraç süreci ve ihraçlarla baş etme yöntemlerini tespit etmektir.

Çalışma ilk bölümde katılımcıların demografik verilerine, ikinci bölümde ihraç edilme sürecine üçüncü bölümde ihraç sonrasında yeni durumla baş etme hallerine odaklanmıştır.

Çalışmamızda yöntem olarak, görevlerinden ihraç edilen 18’i Erkek, 22’si kadın olmak üzere toplam 40 kişi ile birebir derinlemesine nitel görüşme tercih edilmiştir. Katılımcıların kayda alınan aktarımlarından elde edilen sonuçlar ise KHK ile yaşanan ihraçların kısa zamanda çözülmesi zor görünen oldukça ciddi hukuki, toplumsal, ekonomik ve psikolojik sorunlara yol açtığını; devlet- yurttaş ilişkisindeki güvene dair ciddi bir kırılmaya vesile olduğunu gösterecek veriler sunmaktadır. Ayrıca KHK’lerle yaşanan kitlesel ve dayanağı bildirilmemiş ihraçların devlete değil de topluma karşı ilan edilmiş bir OHAL uygulaması içinde olduğu fikrinin bu uygulamalar nedeniyle giderek yerleştiği tespit edilmiştir.

Öte yandan kamu alanında yaşanan ihraçlarda çok sayıda kadının da yer alması ile birlikte istihdam ve ekonomik özgürlüğünü kaybederek “eve dönen” kadının geleneksel rollere zorlandığı, sosyal ve kültürel yaşamında içe dönük bir değişim yaşandığı, ciddi psikolojik yarılmalara yol açtığı çalışmamızın ortaya çıkardığı bir diğer önemli sonuç olmuştur.

Çalışmanın son bölümünde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde KHK’lerle yaşanan ihraçların ve kapatılan kurumların bir dökümü bulunmaktadır.

BU RAPORU PAYLAŞ :

BU HABERE İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR :